payroll360

menu

Outsourcing kadr i płac

Payroll service

Usługi outsourcingu kadrowo-płacowego

Analizując potrzeby naszych klientów w zakresie obsługi kadrowo-płacowej proponujemy różne poziomy outsourcingu kadrowo-płacowego, począwszy od sprawowania doraźnej kontroli specjalistów nad działami KiP poprzez bezpośrednie naliczanie wynagrodzeń on-line, kończąc na najbardziej rozbudowanej metodzie z wydzielonym biurem on-site na terenie klienta.

Modele obsługi proponowane przez nas:

 

Payroll
on-line

Państwa baza danych zostanie zaimplementowana do głównego systemu rozliczeń Payroll360. Dedykowana grupa specjalistów będzie odpowiedzialna za naliczanie wynagrodzeń i kontakt z Państwa działami kadrowymi.

Payroll
on-site

realizowanie rozliczeń Państwa pracowników w systemie on-line wraz z otwarciem na terenie Państwa zakładu dedykowanego biura do obsługi Państwa pracowników.

Payroll
on-demand

Dedykowany specjalista będzie dokonywał regularnej lub doraźnej kontroli poprawności wyliczeń: wynagrodzeń, składek ubezpieczeniowych oraz stawek podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Kontakt z naszymi specjalistami

 

Payroll

 

Podstawowe korzyści:

 

 • ciągłość obsługi KiP - pełna dostępność do specjalistów bez przerw urlopowych i chorobowych,
 • przewidywalne i niższe o około 30% koszty funkcjonowania działu KiP (sprawdź)
 • gwarancja poufności wrażliwych danych pracowniczych (wdrożenie ISO 27001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji)
 • przejęcie odpowiedzialności przed urzędami.
 • skupienie się na swojej podstawowej działalności,
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy zapewniający maksymalną efektywność obsługi oraz gwarantowaną jakość rozwiązania (ISO 9001),
 • uzyskanie dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych
 • szybkie wdrożenie efektywnego sposobu obsługi pracowników (portale pracownicze)
 • pełna kontrola zarządcza – portale menadżerów, portale pracowników.
 • podpisujemy umowę wstępną na próbę wdrożenia usługi (na próbce bazy) – migracja danych z oprogramowania klienta do Enova, próbne raporty z systemu itp.

 

 

Elementy dodatkowe usługi: 

Administracja Płac

 

Administracja Kadr

Administracja Płac

W ramach usługi oferujemy:
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami,
 • przygotowanie plików przelewowych dla pracowników klienta,
 • przygotowanie plików przelewowych około płacowych do instytucji państwowych,
 • przygotowywanie pasków wynagrodzeń zawierających informacje wymagane drukiem RMUA,
 • sporządzanie wymaganych przepisami deklaracji rozliczeniowych do US i ZUS,
 • wymianę dokumentów ubezpieczeniowych i pozostałych informacji z ZUS poprzez program Płatnik,
 • przygotowywanie zaświadczeń o osiągniętym wynagrodzeniu,
 • przygotowywanie niezbędnych raportów dotyczących wynagrodzeń,
 • przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, US, PFRON, w zakresie świadczonej usługi,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT,
 • naliczanie składki na PFRON oraz przygotowywanie i wysyłanie deklaracji,
 • przygotowanie plików księgowych do automatycznego zaksięgowania list płac,
 • przygotowanie raportów i zestawień zgodnie z potrzebami klienta,
 • zapewnienie nielimitowanego dostępu do infolinii,
 • zapewnienie bezpiecznego dostępu on-line do danych płacowych.
 

Administracja Kadr

W ramach usługi oferujemy:
 • administrowanie aktami osobowymi,
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS poprzez program Płatnik,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę,
 • przygotowanie i rejestracja umów cywilnych,
 • prowadzenie ewidencji nieobecności w tym: urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji,
 • kontrolowanie terminów ważności szkoleń BHP, a także badań lekarskich i pozostałych uprawnień,
 • monitoring wszystkich istotnych terminów, np. kończących się umów o pracę czy powrotów z urlopów macierzyńskich,
 • sporządzanie deklaracji do GUS,
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • przygotowanie raportów i zestawień zgodnie z potrzebami klienta,
 • prowadzenie korespondencji z komornikami,
 • przejęcie odpowiedzialności wobec PIP, ZUS, PFRON, GUS w zakresie świadczonej usługi,
 • zapewnienie nielimitowanego dostępu do infolinii,
 • zapewnienie bezpiecznego dostępu on-line do danych kadrowych.

 

 

Podczas wdrażania usługi bierzemy pełną odpowiedzialność za:

 • Personel - wybór dedykowanych doradców KiP (przygotowanie zespołu pracującego zdalnie bądź specjalisty pracującego stacjonarnie w biurze klienta), 
 • Oprogramowanie - dobór oprogramowania (przedstawienie najbardziej efektywnego narzędzia informatycznego do realizacji usługi)

 

Zamknij

Zamknij

TUV NORD Polska Sp. z.o.o.
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się